Konsultacje w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w latach 2015 - 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Rychwał do konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w latach 2015 - 2018. Termin konsultacji został ustalony od dnia 16 października 2014 r. do dnia 24 października 2014 r.

Wypełniony formularz „Ankiety konsultacyjnej” należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2014 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał lub przesłać na adres e-mail: j.michalak@rychwal.pl, m.glab@rychwal.pl,

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 24 października 2014 r. o godz. 13:00 w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21.