Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

G.6220.6.2013 dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, możliwość skladania uwag i wniosków - farma wiatrowa

Dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Dąbroszyn, Święcia oraz Czyżew, gmina Rychwał składającej się z do siedmiu turbin wiatrowych o mocy do 4,5 MW każda (łącznie do 31,5 MW), o maksymalnej wysokości do 195 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym, prowadzonego na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej SA z siedzibą 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w postępowania, można składać w terminie 21 dni, tj. od dnia 21.07.2014 r. do dnia 11.08.2014 r., w Referacie Gospodarki, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, pok. nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 73o do 153o oraz na adres e-mail: a.lewandowska@rychwal.pl
Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rychwała.

Załączniki

G 6220 6 2013 obwieszczenie_udział społeczeństwa (636.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".