Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu postanowienia w dniu 26.06.2014 r. dot. uzgodnienia realizacji przedsięwięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej składającej się z maksymalnie siedmiu turbin wiatrowych o mocy do 4,5 MW każda (łącznie do 31,5 MW) o maksymalnej wysokości do 195 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym, obręb Dąbroszyn, Święcia, Czyżew Gmina Rychwał