Obwieszczenie postanowienia Wójta gminy Stare Miasto z dnia 01.04.2014r. znak RGOŚ.6220.16.2013 dot. zawieszenia postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie maksymalnie 5 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy energetycznych, złączy kablowo - pomiarowych, dróg dojazdowych, placów manewrowo - montażowych oraz zjazdów z dróg zlokalizowanych w miejscowości Główiew, gmina Stare Miasto, powiat koniński, województwo wielkopolskie na działkach o numerach ewidencyjnych: 64, 65, 351, 352, 499, 513, 514, 517, 518/1, 518/3"