Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie gospodarki komunalnej w Rychwale stanowiącej własność Gminy Rychwał