Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

19 2013 Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale

19 2013  Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Rychwał: Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale
Numer ogłoszenia: 535772 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie, tel. 063 2481001 w. 22, faks 063 2481055 , strona internetowa www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu podkładu z ubitych materiałów sypkich na gruncie wraz zagęszczeniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Po podpisaniu umowy dot. zamówienia podstawowego i po rozpoczęciu robót budowlanych okazało się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w zakresie zamówienia a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Powyższa sytuacja powoduje konieczność wykonania robót dodatkowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Roboty dodatkowe, o których mowa nie są objęte zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50% zamówienia podstawowego. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jednocześnie wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, dlatego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. występują przesłanki do zlecenia zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót podstawowych, w ramach zlecenia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe NAWROT Ryszard Nawrot, ul. Brdowa 14, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

 

 

Załączniki

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2013-12-24 11:01:33
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2013-12-24 11:04:19
Ostatnia zmiana:2014-01-03 13:52:43
Ilość wyświetleń:1928
Urząd Gminy i Miasta Rychwał
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij