Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w dniu 02.10.2013r. (data wpływu wniosku, który uzupełniono w dniu 22.10.2013r.) wszczęto na wniosek Pana Krzysztofa Kosmana, ul. Jeziorna 127, 62-400 Piotrowice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej  o mocy 0,8 MW w gminie Rychwał projektowanego na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym 281 i 294 obręb Jaroszewice Grodzieckie.