Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

12 2013 Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

12 2013 Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

  

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Rychwał, dn. 26 listopada  2013 r.

G.271.12.7.2013

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonym na „Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

 

 

Gmina Rychwał, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający podczas publicznego otwarcia ofert błędnie podał szacunkową wartość zamówienia, powiększoną o podatek VAT, tj. 441 042,57 PLN, jako kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Faktycznie kwota jaką zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższa (tj. 284 534,55 PLN) niż oferta z najniższą ceną,  tj. 427 999,95 PLN.

Zamawiający nie ma także możliwości przesunięcia środków budżetowych ujętych  w projekcie budżetu na rok 2014, w taki sposób aby możliwe było zawarcie umowy na kwotę wynikającą z oferty z najniższą ceną. Mimo wniosku, złożonego po otwarciu ofert do Rady Miejskiej w Rychwale o podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do takiej wysokości, która gwarantowałaby pełne pokrycie kosztów zarówno odbioru (określonych na podstawie oferty z najniższą ceną), zagospodarowania, jak i pozostałych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi radni nie wyrazili zgody na zmianę stawki.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Burmistrz Gminy Rychwał

/-/ Stefan Dziamara

 

 

Załączniki

12 2013 ogłoszenie o zamówieniu (54.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 2013 SIWZ Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rychwał (364.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".