8 2013 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grochowy i Kuchary Borowe i ul. Targowej w miejscowości Rychwał

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.