Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w dniu 16.07.2013r. (data wpływu wniosku uzupełnionego w dniu 19.08.2013r.) wszczęto na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej SA z siedzibą 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Dąbroszyn, Święcia oraz Czyżew, gmina Rychwał składającej się z do siedmiu turbin wiatrowych o mocy do 4,5 MW każda (łącznie do 31,5 MW), o maksymalnej wysokości do 195 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.

W załączeniu obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz pisma skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.