Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

5 2013 Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale

5 2013 Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rychwał, dn. 21 czerwca 2013 r.

G.271.5.20.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Rychwale”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) gmina Rychwał informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 9,złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane

„NAWROT” Ryszard Nawrot

ul. Brdowa 14

 63-200 Jarocin

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a także uzyskała  maksymalną liczbę punktów w trakcie badania ofert.

Zestawienie Wykonawców uczestniczących w przetargu wraz z oceną ich ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium cena

Łącznie

2

Lider konsorcjum:
Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski,
ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek
Partner konsorcjum:
INWESTLUKA Łukasz Sławianowski
ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek

77,45

77,45

3

Moris-Sport Sp. z o.o.
ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

66,06

66,06

4

Przedsiębiorstwo Budowlane
Usługowo-Remontowe „Murbet” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16 A, 62-800 Kalisz

69,22

69,22

5

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j.
Rudki 10, 62-240 Trzemeszno

80,87

80,87

6

Zakład Budowlany „BUD-BET”
Szadków Pański 35, 62-700 Turek

77,48

77,48

7

Novum Management Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz

75,20

75,20

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „KRÓL” Sp. j.

Bierzwienna Długa Kolonia
ul. Cegielniana 1, 62-650 Kłodawa
Bierzwienna Długa Kolonia

72,53

72,53

9

Przedsiębiorstwo Budowlane „NAWROT”

Ryszard Nawrot
ul. Brdowa 14, 63-200 Jarocin

100,00

100,00

11

Zakład Remontowo – Budowlany „Danbud” Tadeusz Bąkowski
ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew

78,75

78,75

Załączniki

Balustrada na tarasie- scena 1_50_a2 (246.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elewacja północna i południowa (922.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elewacja wschodnia i zachodnia (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja BIOZ (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis do planu zagospodarowania (59.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis do planu zagospodarowania- drogowy (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zagospodarowania - drogi (747.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan zagospodarowania terenu (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plansza zbiorcza sieci (680.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój A-A (604.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój B-B (641.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój C-C (655.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-1 Rzut fundamentów (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój D-D (272.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-2 Rzut parteru (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój E-E (253.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-3 Rzut Pietra (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut dachu (263.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-4 zbr. ław (284.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut piętra (1020.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-5 zbr. stóp (451.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut przyziemia (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-6 zbr. stóp (425.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegóły balustrad na trybunach 1_50_a2 (263.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-7 Zbr. Słupów S.1 (460.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja widowni 1 (221.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-8 zbr. słupó S.1.1 - S.2.5 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja widowni 2 (323.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-9 Zbrojenie słupów S.2.2 i R.1 (436.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja widowni 3 (376.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-10 zbr. Poz.1.1 (858.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja widowni 4 (275kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
k-11 Zbr. poz. 1.3, 1.4, 1.6 (542.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja widowni 5 (315.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
k-12 Zbr. poz. 1.5 i Pł.1 (469.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 1 (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-13 zbr. Poz. 1.7-1.14 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 2 (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-14 Zbr. Poz. 1.15+Pł.2, Poz.1.16+Pł.3 (843.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 3 (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-15 Pł.4, Poz1. 17, Poz. 1.18 (881.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 4 (96.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aksonometria inst gaz (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-16 zbr. Poz. 1.19-2.4 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 5 (93.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aksonometria inst wodociągowej (97.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-17 zbr. Poz. 2.4,2.5,2.6, N-1 - N-7 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 6 (87.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa - przyłacza gazu (970.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-18 Nadproża N-8 - N-11 (917.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 7 (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa - przyłacza wod.-kan, deszcz (792.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-19 Wylewki W1-W3 (808.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza parter 8 (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis tech - inst. wod-kan. (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-20 Wylewki W4 W5 (421.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza piętro 1 (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis tech. - inst. c.o. i went. (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-21 Wylewki W6-W10 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza piętro 2 (89.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys.2 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil kanalizacji sanitarnej (388.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-22 Wylewki W11-W16 (863.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza piętro 3 (90.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys.3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil kanalizacji sanitarnej cz 2 (382.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-23 Wieńce (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja wnętrza piętro 4 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys.4 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profil podłużny kan.deszczowej (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-24 Zbr . klatki schodowej Kl. 1 (954.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja zewnątrz 1 (279.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys.5 (856.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut piętra co i wentylacja (198kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-25 Zbr . klatki schodowej Kl. 2 (617.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja elektryczna ogĂllna dodano 24.05.2013 r. (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja zewnątrz 2 (240.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys.6 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut piętra wod.-kan. (175.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-26 Zbr . klatki schodowej Kl. 3 (586.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja inst elektr.wewnetrzne dodano 24.05.2013 r. (148.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja zewnątrz 3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys.7 (784.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut przyziemia co i wentylacja (263.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-27 zbr. Pł.5 (259.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar Rychwał - elektryczny (109.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR-Sala RychwaĹ‚ budowlane (577.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja inst elektr.zewnetrzne dodano 24.05.2013 r. (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wizualizacja zewnątrz 4 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys.8 (681.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut przyziemia wod-kan (258.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K-28 Zbr. W-6 jako nadproże (936.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar Rychwał - sanitarny (355.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
badania geotechnicznermacja241 (8.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR-Sala RychwaĹ‚ - wyposaĹzenie dodano 24.05.2013 r. (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Scena - taras 03.06.2013 (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Scena - taras z dnia 04.06.2013 (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 2013 Ogłoszenie o zamówieniu (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie stolarki drzwiowej (296.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża elektryczna rys. 1 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schemat technologii kotłowni gazowej (148.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny konstrukcji (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar_ Rychwał - wyposażenie (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR -Sala RychwĹ‚ elektryczna (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR-Sala RychwaĹ‚ krÄ™gielnia dodano 24.05.2013 r. (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis elektr projektu skroygowany w dniu 03.06.2013 (60.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny konstrukcja z drewna klejonegowarstwowo z dnia 04.06.2013 (736.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5 2013 SIWZ Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale (275kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie stolarki okiennej (238.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis projektu Rychwał WYKONAWCZY (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz urządzeń co (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis techniczny konstrukcji str 1 (252.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar_ Rychwał-budowlany (175.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR -Sala RychwĹ‚ sanitarna (132.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR-Sala RychwaĹ‚ scena dodano 24.05.2013 r. (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót Branża elektryczna - skroygowany w dniu 03.06.2013 (117.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RychwaĹ‚ - konstrukcja z drewna klejonego z dnia 04.06.2013 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (41.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2013-05-22 16:02:55
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2013-05-22 16:20:33
Ostatnia zmiana:2013-07-02 16:19:30
Ilość wyświetleń:5918
Urząd Gminy i Miasta Rychwał
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij