5 2013 Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rychwał, dn. 21 czerwca 2013 r.

G.271.5.20.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Rychwale”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) gmina Rychwał informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 9,złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane

„NAWROT” Ryszard Nawrot

ul. Brdowa 14

 63-200 Jarocin

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a także uzyskała  maksymalną liczbę punktów w trakcie badania ofert.

Zestawienie Wykonawców uczestniczących w przetargu wraz z oceną ich ofert

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium cena

Łącznie

2

Lider konsorcjum:
Firma Ogólnobudowlana INSTALTECH Józef Sławianowski,
ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek
Partner konsorcjum:
INWESTLUKA Łukasz Sławianowski
ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek

77,45

77,45

3

Moris-Sport Sp. z o.o.
ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

66,06

66,06

4

Przedsiębiorstwo Budowlane
Usługowo-Remontowe „Murbet” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16 A, 62-800 Kalisz

69,22

69,22

5

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j.
Rudki 10, 62-240 Trzemeszno

80,87

80,87

6

Zakład Budowlany „BUD-BET”
Szadków Pański 35, 62-700 Turek

77,48

77,48

7

Novum Management Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Częstochowska 21, 62-800 Kalisz

75,20

75,20

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „KRÓL” Sp. j.

Bierzwienna Długa Kolonia
ul. Cegielniana 1, 62-650 Kłodawa
Bierzwienna Długa Kolonia

72,53

72,53

9

Przedsiębiorstwo Budowlane „NAWROT”

Ryszard Nawrot
ul. Brdowa 14, 63-200 Jarocin

100,00

100,00

11

Zakład Remontowo – Budowlany „Danbud” Tadeusz Bąkowski
ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew

78,75

78,75