Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy i Miasta Rychwał w 2013 roku.

l.p Tytuł zadania Nazwa oferenta Ocena Wysokość przyznanych środków (zł)
I    Organizacja zajęć promujących zdrowy tryb życia i spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych w gminie Rychwał Ludowy Klub Sportowy "Zjednioczeni" w Rychwale 42,00 55 160,00        
II Organizacja i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie piłka nożna w gminie Rychwał Ludowy Klub Sportowy "Fanclub" w Dąbroszynie 36,25 20 000,00
III Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie Oyama Karate oraz organizacja i udział w zawodach Turkowski Klub Karate 34,25 4 840,00