Rejestry

1.      Rejestr Uchwał Rady Miejskiej

2.      Rejestr Zarządzeń Burmistrza

3.      Rejestr Skarg i Wniosków

4.      Rejestry Podatkowe

5.      Rejestr Zamówień Publicznych

6.      Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania

7.      Rejestr Wniosków i Opinii Komisji Rady

8.      Rejestr Wniosków i Interpelacji Radnych

 

W/w rejestry udostępniane są każdemu zainteresowanemu na pisemny wniosek złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta.

 

Rejestry inne

·  Mieszkańców
rejestry prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich

·  Wyborców
rejestry prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich

·  Wydanych dowodów osobistych
rejestry prowadzi Wydział Spraw Obywatelskich- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych


REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH  DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY RYCHWAŁ

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustaw: z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Rychwała (dotyczy działalności prowadzonej na terenie gminy Rychwał).

Żłobki i kluby dziecięce wpisane do tego rejestru naniesione są na mapę żłobków i klubów dziecięcych. Mapa żłobków i klubów dziecięcych dostępna jest na https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow   Na mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane na temat instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (lub zmianę wpisu w rejestrze lub wykreślenie wpisu z rejestru), należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Rejestr żłobków jest publikowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia.