Ewidencje ogólnodostępne:

·
  Placówek oświatowych
ewidencję prowadzi Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

·  Działalności gospodarczej
stanowisko ds. Działalności gospodarczej

·  Zezwoleń na zbiórki publiczne
ewidencję prowadzi Wydział Organizacyjny

·  Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
stanowisko ds. Działalności gospodarczej