UDOSTĘPNIANIE DO WGLĄDU MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO.


Miejsce udostępnienia dokumentów:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

Pokój  nr 1.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na bieżąco.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami).  

 

Opłaty:
Nie podlega opłacie.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki

Inspektor Piotr Kwieciński

pok. nr 1
tel. (+48 63) 248 10 01 w.20
e-mail: p.kwiecinski@rychwal.pl