NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI.


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - do pobrania poniżej.Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie stosownego zawiadomienia następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.Podstawa prawna:

Art.

Opłaty:
Nie podlega opłacie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki

Inspektor Piotr Kwieciński

pok. nr 1
tel. (+48 63) 248 10 01 w.20

e-mail: p.kwiecinski@rychwal.pl

Lokalizacja ulicy,  punktu adresowego:

http://rychwal.punktyadresowe.pl