Lp

NAZWA PROJEKTU

Okres realizacji

(lata)

KOSZTY REALIZACJI

Ogółem

Kwota dofinansowania

Źródło dofinansowania

1

Jak powstanie partnerstwo w gminie Stare Miasto i Rychwał

2005-2006

 

71 250,00

 

71 250,00

100%

Pilotażowy Program Leader+ Schemat I

2

“Solidarni w Partnerstwie” – Twój pomysł – Twój sukces

2008

 

122 225,00

 

122 225,00

100%

Pilotażowy Program Leader+ Schemat II

3

Remont boiska sportowego oraz obiektów towarzyszących i rekreacyjnych w miejscowości Rychwał

2006

 

 

617 757,34

 

 

382 517,00

SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

4

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliny

2006

 

657 959,41

 

306  945,00

SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

5

Przebudowa budynku biblioteki wraz z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię – etap III

do realizacji do końca 2010

-

 

410 344,00

75% kosztów kwalifikowalnych

PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi

6

Remont z przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Franki

2009-2010 w trakcie realizacji

521 542,68

491 337,00

75% kosztów kwalifikowalnych

PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi

7

Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rychwał

2009-2012

w trakcie realizacji

 

6 408 608,32

 

3 902 685,00

75% kosztów kwalifikowalnych

PROW 2007-2013

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

8

Remont budynku Domu Kultury w Jaroszewicach Rychwalskich – etap I

do zrealizowania 

w 2010

 

 

32 989,75

 

 

18 333,00

PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

wniosek w weryfikacji przez Urząd Marszałkowski

9

Zagospodarowanie terenów zielonych miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał – I etap

do zrealizowania 

w 2010

 

189 871,28

 

115 000,00

PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi

wniosek w weryfikacji przez Urząd Marszałkowski

10

Aktywna integracja w Gminie Rychwał
sporządził:
Iwona Popieluch               

2009-2013

71 250,00

106 088,77

100%

Wojewódzki Urząd Pracy

PO KL 7.1.1