Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-02-21 14:04:05

Karolina Małolepsza

Utworzenie

2018-02-21 15:17:17

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu BZP" w pozycji nr 1

2018-02-21 15:17:18

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "G.271.2.2012 SIWZ Wykonanie drugiej studni awaryjnej przy SUW jaroszewice rychwalskie- zaprojektuj i wybuduj" w pozycji nr 2

2018-02-21 15:17:47

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_1" w pozycji nr 3

2018-02-21 15:17:52

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_2" w pozycji nr 4

2018-02-21 15:17:54

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_3" w pozycji nr 5

2018-02-21 15:17:55

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_4" w pozycji nr 6

2018-02-21 15:18:10

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Decyzja o zatwierdzenie projektu prac geologicznych _2017" w pozycji nr 7

2018-02-21 15:18:11

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Pozwolenie wodnoprawne_19_06_2017" w pozycji nr 8

2018-02-21 15:20:00

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 1 Mapa poglądowa " w pozycji nr 9

2018-02-21 15:20:00

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 2 Mapa SW" w pozycji nr 10

2018-02-21 15:20:15

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 3 PGT v1" w pozycji nr 11

2018-02-21 15:20:29

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 4 PGT V2" w pozycji nr 12

2018-02-21 15:20:29

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 5 str 1 Jaroszewice Obudowa v 3" w pozycji nr 13

2018-02-21 15:20:30

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 5 str 2 Jaroszewice Obudowa i pompa v3" w pozycji nr 14

2018-02-21 15:20:30

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 7 Jaroszewice Zasięg leja depresji" w pozycji nr 15

2018-02-21 15:20:31

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 9 Decyzja zatwierdzająca projekt 2017 rok" w pozycji nr 16

2018-02-21 15:20:36

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 10 Decyzja środowiskowa" w pozycji nr 17

2018-02-21 15:20:39

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 11 Pozwolenie wodno-prawne 2013" w pozycji nr 18

2018-02-21 15:20:39

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 12 Decyzja zasobowa" w pozycji nr 19

2018-02-21 15:21:06

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "GC" w pozycji nr 20

2018-02-21 15:21:06

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "GCA.7.D4-charakterystyka" w pozycji nr 21

2018-02-21 15:21:06

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Grundfosliterature-1110161" w pozycji nr 22

2018-02-21 15:21:23

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 8___1do4 Wyniki badań wody" w pozycji nr 23

2018-02-21 15:21:23

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał 8___5_6 Wyniki badań wody" w pozycji nr 24

2018-02-21 15:22:23

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "mapa ewidencyjna" w pozycji nr 25

2018-02-21 15:22:23

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "wypis z rejestru" w pozycji nr 26

2018-02-21 15:22:23

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "wypis i wyrys" w pozycji nr 27

2018-02-21 15:22:24

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Jaroszewice Rychwalskie_Operat 2017 na wykonanie St 2" w pozycji nr 28

2018-02-21 15:22:24

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Jaroszewice Rychwalskie_OPIS W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 2017" w pozycji nr 29

2018-02-21 15:22:50

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "opis techniczny" w pozycji nr 30

2018-02-21 15:23:00

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał A Jaroszewice Rychwalskie Projekt Prac Geologicznych 2008" w pozycji nr 31

2018-02-21 15:23:01

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał B Jaroszewice GŚP i objaśnienia" w pozycji nr 32

2018-02-21 15:23:02

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał C Jaroszewice MHP i objaśnienia" w pozycji nr 33

2018-02-21 15:23:03

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał D Jaroszewice Przekrój hydrogeologiczny" w pozycji nr 34

2018-02-21 15:23:03

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał E Decyzja zatwierdzająca 2008" w pozycji nr 35

2018-02-21 15:23:05

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał F Pozwolenie wodno-prawne 2013" w pozycji nr 36

2018-02-21 15:23:10

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał G Decyzja środowiskowa" w pozycji nr 37

2018-02-21 15:23:11

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał H mapa ewidencyjna i wypis z rejestru" w pozycji nr 38

2018-02-21 15:24:30

Karolina Małolepsza

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-02-23 09:14:49

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał A Jaroszewice Rychwalskie Projekt Prac Geologicznych 2008" w pozycji nr 39

2018-02-23 09:14:50

Karolina Małolepsza

Aktualizacja

2018-02-23 09:15:35

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał A Jaroszewice Rychwalskie Projekt Prac Geologicznych 2008" w pozycji nr 40

2018-02-23 09:15:36

Karolina Małolepsza

Aktualizacja

2018-02-23 09:16:33

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał A Jaroszewice Rychwalskie Projekt Prac Geologicznych 2008"

2018-02-23 09:16:33

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał A Jaroszewice Rychwalskie Projekt Prac Geologicznych 2008"

2018-02-23 09:16:33

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał A Jaroszewice Rychwalskie Projekt Prac Geologicznych 2008"

2018-02-23 09:16:41

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008" w pozycji nr 38

2018-02-23 09:28:02

Karolina Małolepsza

Aktualizacja

2018-02-23 09:28:20

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008"

2018-02-23 09:29:15

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008_1" w pozycji nr 38

2018-02-23 09:29:28

Karolina Małolepsza

Usunięto uszkodzony Załącznik A

2018-02-23 09:30:03

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008_2" w pozycji nr 39

2018-02-23 09:30:34

Karolina Małolepsza

Dodano naprawiony załącznik A_1 i A_2

2018-02-23 09:32:57

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008_3" w pozycji nr 40

2018-02-23 09:33:02

Karolina Małolepsza

Dodano naprawiony załącznik A_3

2018-02-23 09:43:27

Karolina Małolepsza

Dodano informacje dla wykonawców o usunięciu uszkodzonego Zal A i umiesczeniu nieuszkodzonych plików.

2018-03-05 10:27:40

Iwona Popieluch

Dodano załącznik o nazwie "wyjasnienia treści SIWZ 02 03 2018 " w pozycji nr 1

2018-03-05 10:27:42

Iwona Popieluch

Aktualizacja

2018-03-09 12:12:59

Karolina Małolepsza

Aktualizacja

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "wyjasnienia treści SIWZ 02 03 2018 "

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_1"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_2"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_3"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008_3"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008_2"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał A Projekt Prac Geologicznych 2008_1"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał H mapa ewidencyjna i wypis z rejestru"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał G Decyzja środowiskowa"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał F Pozwolenie wodno-prawne 2013"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał E Decyzja zatwierdzająca 2008"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał D Jaroszewice Przekrój hydrogeologiczny"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał C Jaroszewice MHP i objaśnienia"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał B Jaroszewice GŚP i objaśnienia"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "opis techniczny"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Jaroszewice Rychwalskie_OPIS W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 2017"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Jaroszewice Rychwalskie_Operat 2017 na wykonanie St 2"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "wypis i wyrys"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "wypis z rejestru"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "mapa ewidencyjna"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 8___5_6 Wyniki badań wody"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 8___1do4 Wyniki badań wody"

2018-03-09 12:15:08

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Grundfosliterature-1110161"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "GCA.7.D4-charakterystyka"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "GC"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 12 Decyzja zasobowa"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 11 Pozwolenie wodno-prawne 2013"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 10 Decyzja środowiskowa"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 9 Decyzja zatwierdzająca projekt 2017 rok"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 5 str 1 Jaroszewice Obudowa v 3"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 7 Jaroszewice Zasięg leja depresji"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 5 str 2 Jaroszewice Obudowa i pompa v3"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 4 PGT V2"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 3 PGT v1"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 2 Mapa SW"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Program funkcjonalno-użytkowy_4"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Zał 1 Mapa poglądowa "

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Pozwolenie wodnoprawne_19_06_2017"

2018-03-09 12:15:09

Karolina Małolepsza

Usunięto załącznik o nazwie "Decyzja o zatwierdzenie projektu prac geologicznych _2017"

2018-03-09 12:15:13

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "Informacja z otwarcia ofert" w pozycji nr 3

2018-03-09 12:15:25

Karolina Małolepsza

dodano informacje z otwarcia ofert

2018-03-28 13:04:53

Iwona Popieluch

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" w pozycji nr 1

2018-03-28 13:04:55

Iwona Popieluch

Aktualizacja

2018-03-28 15:18:32

Karolina Małolepsza

dodano informację o wyborze najkorzysstniejszej oferty

2018-03-28 15:21:53

Karolina Małolepsza

Aktualizacja

2018-04-05 14:20:59

Karolina Małolepsza

Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP" w pozycji nr 5

2018-04-05 14:21:10

Karolina Małolepsza

dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-04-05 14:23:54

Karolina Małolepsza

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".