Zamknij okno Drukuj dokument

G.271.2.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy - zaprojektuj i wybuduj zamówień publicznych.

G.271.2.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

G.271.2.2020

Rychwał, 27 lutego 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym p.n. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj

 

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę:  883 830,96 zł.

 

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1.

ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

705 910,16 zł

 

72 miesiące

 

2.

PUB „BRUKPOL” s.c

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

1 469 850,00 zł

 

72 miesiące

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo-Mostowych

ul. Toruńska 200,

62-600 Koło

692 806,73 zł

 

72 miesiące

 

4.

Usługi ogólno - budowlane

i transportowe

Dariusz Dropiński

ul. Słupecka 10,

62-410 Zagórów

639 600,00 zł

 

72 miesiące

 

5.

Agencja Handlowo-Usługowa

MAXPERT Maciej Zaradzki

ul. Zakładowa 4,

62-510 Konin

686 668,61 zł

 

72 miesiące

 

6.

Trans - Spili Sp z o.o.

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

554 136,53 zł

 

72 miesiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Załączniki

2020 02 27 Informacja z otwarcia ofert (490kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020 02 21 Wyjaśnienie treści SIWZ na stronę (812.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020 02 21 Zmiana treści SIWZ na stronę (307.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020 02 21 ZMIENIONY Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy (713.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2020 02 18 Wyjaśnienie treści SIWZ na stronę (526.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta Informacyjna Przedsięzwięcia Złotkowy (561.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2 2020 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (174.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.2.2020 SIWZ Budowa drogi gminnej w m. Złotkowy– zaprojektuj i wybuduj (369kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.2.2020 SIWZ Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy - zaprojektuj i wybuduj (859.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Decyzja o środowiskowyxh uwarunkowaniach (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Badania geotechniczne (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa orientacyjna (304.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia geotechniczna (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Orange Polska (94.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Orange - załącznik (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PFU Złotkowy (842.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Proj. zag.terenu (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne (321.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienia Energa Złotkowy (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wypis i wyrys mpzp Rychwał (594.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wypis z rejestru grunt. (982.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2020-02-11 15:16:49
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2020-02-11 15:34:10
Ostatnia zmiana:2020-02-27 15:16:08
Ilość wyświetleń:1134