W sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychwał

Data uchwały:
2022-05-16

Numer uchwały:
XLII/322/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: