W sprawie:
przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rychwał na lata 2021 - 2027".

Data uchwały:
2022-05-16

Numer uchwały:
XLII/321/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: