W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.

Data uchwały:
2022-05-16

Numer uchwały:
XLII/320/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: