W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg

Data uchwały:
2022-03-14

Numer uchwały:
XL/289/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: