W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVIII / 274 / 21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: