W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2022 Środowiskowego Domu Samopomocy Typu D w Rozalinie.

Data uchwały:
2021-12-16

Numer uchwały:
XXXVII/269/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: