W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.

Data uchwały:
2021-08-12

Numer uchwały:
XXXIII/240/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: