Imię i nazwisko: Ireneusz Stachurski

Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodniczący