Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub rezygnacja działalności gospodarczej.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

BOI lub pokój Nr 7 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy URZĘDU.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

 

Link do wniosków:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba