W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXIX/216/21

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: