W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 332OP- ul. Żurawin".

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXIX/217/21

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: