ZP 12/09 Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Rybie, gmina Rychwał - II etap

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.