ZP 8/09 Przebudowa drogi gminnej Czyżew-Rozalin

 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.