W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rychwał na rok 2022.

Data uchwały:
2021-12-16

Numer uchwały:
XXXVII/270

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: