W sprawie:
przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Rychwał z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data uchwały:
2021-11-25

Numer uchwały:
XXXVI / 266 / 21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: