W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał
na lata 2021-2051.


Data uchwały:
2021-02-10

Numer uchwały:
XXVIII/202/21

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-23