Zamawiający:
Gmina Rychwał

Tytuł przetargu:
Budowa drogi gminnej Wola Rychwalska - Rychwał (Sokołów) - zaprojektuj i wybuduj

CPV:
45000000-7 Roboty Budowlane
45200000-9 Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
45231000-5- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków
45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Zgodnie z SIWZ

Termin realizacji:
210 dni

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

Oferty można składać do:
2021-01-11 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2021-01-11 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Hala widowiskowo-sportowa w Rychwale, ul. Sportowa 34, 62-570 Rychwał

Kryteria wyboru:
zgodnie z SIWZ

Wadium:
20 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące