Zgodnie z § 1 pkt 1 i 3 uchwały Nr XLVII/315/18 Rady Miejskiej w Rychwale z 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją Burmistrz Rychwała podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego. Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego korzystać mogą spółki wodne na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.