Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6220.3.2018 z 26 maja 2020 r. - dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał na środowisko