Zamknij okno Drukuj dokument

G.271.2.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy - zaprojektuj i wybuduj zamówień publicznych.

G.271.2.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

G.271.2.2020                                                                                                                                        Rychwał, 23 marca 2020 r.

 

dot. postępowania nr 271.2.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy – zaprojektuj i wybuduj

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Gmina Rychwał informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia wybrano ofertę nr 6, złożoną przez:

Trans–Spili Sp. z o.o.

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wyboru oferty jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843), który stanowi: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  uzyskała najwyższa łączną punktację spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Zestawienie ofert złożonych w przetargu wraz z przyznaną punktacją

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena wykonania zamówienia

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji    i rękojmi

Łączna liczba punktów:

1.

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

46,80

40,00

86,80

2.

PUB "BRUKPOL" s.c.

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

22,80

40,00

62,80

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

48,00

40,00

88,00

4.

Usługi Ogólno – Budowlane                i Transportowe Dariusz Dropiński

ul. Słupecka 10

62-410 Zagórów

52,20

40,00

92,20

5.

Agencja Handlowo – Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki

ul. Zakładowa 4

62-510 Konin

48,60

40,00

88,60

6.

Trans – Spili Sp. z o.o.

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Załączniki

2020 04 01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (112.9kB)    
271.2.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (656.2kB)    
2020 02 27 Informacja z otwarcia ofert (490kB)    
2020 02 21 Wyjaśnienie treści SIWZ na stronę (812.3kB)    
2020 02 21 Zmiana treści SIWZ na stronę (307.1kB)    
2020 02 21 ZMIENIONY Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy (713.1kB)    
2020 02 18 Wyjaśnienie treści SIWZ na stronę (526.9kB)    
Karta Informacyjna Przedsięzwięcia Złotkowy (561.8kB)    
2 2020 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (174.3kB)    
G.271.2.2020 SIWZ Budowa drogi gminnej w m. Złotkowy– zaprojektuj i wybuduj (369kB)    
G.271.2.2020 SIWZ Budowa drogi gminnej w miejscowości Złotkowy - zaprojektuj i wybuduj (859.5kB)    
Decyzja o środowiskowyxh uwarunkowaniach (4.9MB)    
Badania geotechniczne (7.7MB)    
Mapa orientacyjna (304.4kB)    
Opinia geotechniczna (70kB)    
Orange Polska (94.1kB)    
Orange - załącznik (2.5MB)    
PFU Złotkowy (842.5kB)    
Proj. zag.terenu (4.1MB)    
Przekroje normalne (321.3kB)    
Uzgodnienia Energa Złotkowy (3.8MB)    
Wypis i wyrys mpzp Rychwał (594.7kB)    
Wypis z rejestru grunt. (982.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2020-02-11 15:16:49
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2020-02-11 15:34:10
Ostatnia zmiana:2020-04-01 13:03:17
Ilość wyświetleń:2812