Zamknij okno Drukuj dokument

G.6220.9.2019 dot. postępowania środowiskowego "Budowa drogi gminnej Wola Rychwalska - Rychwał (Sokołów)"

Informuję, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 20 listopada 2019 r. (data wpłynięcia wniosku) wszczęto na wniosek Gminy Rychwał, z siedzibą Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej Wola Rychwalska – Rychwał”.

W załączeniu pismo informujące strony o wszczęciu postępowania, obwieszczenie o wszczęciu postepowania oraz pisma skierowane do, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię.

 

Załączniki

9. wszczęcie postępowania (1.4MB)    
9. wszczęcie postępowania_obwieszczenie (1.4MB)    
pismo o uzgodnienie_RDOŚ (432.1kB)    
pismo o opinię_PPIS (435.7kB)    
pismo o opinię_PGW Wody Polskie (419.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Wojciechowska
Data utworzenia:2019-11-27 13:45:27
Wprowadził do systemu:Aleksandra Wojciechowska
Data wprowadzenia:2019-11-27 13:45:37
Opublikował:Aleksandra Wojciechowska
Data publikacji:2019-11-27 13:48:08
Ostatnia zmiana:2019-11-27 13:48:08
Ilość wyświetleń:321