Zamknij okno

Urząd Gminy i Miasta Rychwał Wersja do druku Drukuj dokument

Struktura mienia komunalnego Gminy Rychwał


STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYCHWAŁ

 

Mienie komunalne własności Gminy Rychwał stanowi powierzchnię  61,05 ha.

Mienie komunalne obejmuje:

 

-

7,74 ha

gruntów orne,

-

4.92 ha

ulice, drogi,

-

3.50 ha

place, tereny zielone,

-

5.39 ha

działki budowlane /użytkowanie wieczyste/,

-

1.50 ha

teren przeznaczony pod działalność usługową 

-

38,00 ha

inne

 

W skład mienia wchodzą obiekty:

- 2 budynki administracyjno-biurowe Urzędu Gminy i Miasta

- 1 budynek przedszkola,

- 22 obiekty szkolne,

- 1 Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna,

- 5 budynków - świetlice,

- 1 obiekt służby zdrowia,

- Stadion, boisko  


W administracji
Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w Rychwale:
- 4 hydrofornie,
- oczyszczalnia ścieków,
- wysypisko śmieci,
- park, 
- 2 budynki mieszkalne,
- 13 budynków niemieszkalmych 

Źródło informacji:
Halina Jędro
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2007-12-12 10:16:56
Ostatnia zmiana:
2010-09-08 13:45:14