Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok