Zamknij okno

Urząd Gminy i Miasta Rychwał Wersja do druku Drukuj dokument

G.271.2.2018 Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniana wody w m. Jaroszewice Rychwalskie – zaprojektuj i wybuduj

G.271.2.2018 Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniana wody w m. Jaroszewice Rychwalskie – zaprojektuj i wybuduj

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

G.271.2.2018                                                                                                           

Rychwał, 9 marca 2018 r.

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie studni awaryjnej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniania wody w m. Jaroszewice Rychwalskie

 – zaprojektuj i wybuduj”

 

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę: 230 000,00 zł.

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1.

„GRUBERSKI” Zakład Wiertniczy

Wola Podłężna, ul. Prosta 2

62-510 Konin

248 152,50 zł

 

72 m-ce

2.

HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

367 647,00 zł

 

72 m-ce

3.

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski

ul. Hortensji 28

91-480 Łódź

300 735,00 zł

 

72 m-ce

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu BZP (209kB)    
G.271.2.2012 SIWZ Wykonanie drugiej studni awaryjnej przy SUW jaroszewice rychwalskie- zaprojektuj i wybuduj (851kB)    
Informacja z otwarcia ofert (275.4kB)    
Źródło informacji:
Karolina Małolepsza
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-02-21 15:24:18
Ostatnia zmiana:
2018-03-09 12:15:25