Zamknij okno

Urząd Gminy i Miasta Rychwał Wersja do druku Drukuj dokument

G.271.2.2018 Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniana wody w m. Jaroszewice Rychwalskie – zaprojektuj i wybuduj

G.271.2.2018 Wykonanie studni awaryjnej głębinowej nr 2 wraz z obudową na terenie stacji uzdatniana wody w m. Jaroszewice Rychwalskie – zaprojektuj i wybuduj

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (463.3kB)    
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (209kB)    
G.271.2.2012 SIWZ Wykonanie drugiej studni awaryjnej przy SUW jaroszewice rychwalskie- zaprojektuj i wybuduj (851kB)    
Informacja z otwarcia ofert (275.4kB)    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA BZP (116.6kB)    
Źródło informacji:
Karolina Małolepsza
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-02-21 15:24:18
Ostatnia zmiana:
2018-04-05 14:23:54