Zamknij okno

Urząd Gminy i Miasta Rychwał Wersja do druku Drukuj dokument

G.271.16.2017 Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

G.271.16.2017 Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

G.271.16.2017                                                                                                            

Rychwał, 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym

pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał ulica Łąkowa”

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę: 362 000,00 zł.

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1

Konsorcjum

Lider: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

Partner: BUD-AN Sp. z o.o.

ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

647 535,74 zł

 

 

72 miesiące

 

2

Zakład Usług Ogólnobudowlanych

Roma Ruszkowska

ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23

62-540 Kleczew

649 761,39 zł

 

72 miesiące

 

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

informacja z otwarcia ofert (471kB)    
G.271.16.2017 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (410.9kB)    
G.271.16.2017 SIWZ Przebudowa ul. łąkowej w m. Rychwał PDF (840.6kB)    
G.271.16.2017 SIWZ Przebudowa ul. łąkowej w m. Rychwał (343kB)    
Projekt budowlany (5.6MB)    
Przedmiar ul. łąkowa (59.6kB)    
Przekroje konstrukcyjne (336.2kB)    
Zagospodarowanie (1.6MB)    
opis Rychwał (207.7kB)    
S02 (945.1kB)    
S03 (152.4kB)    
S04 (170.5kB)    
S05 (135.5kB)    
S06 (244.5kB)    
Źródło informacji:
Karolina Małolepsza
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-12-28 09:44:50
Ostatnia zmiana:
2018-01-12 13:53:29