G.271.14.2017 Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie Gminy Rychwał

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.