Zamknij okno

Urząd Gminy i Miasta Rychwał Wersja do druku Drukuj dokument

G.271.12.2017 Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa - zaprojektuj i wybuduj

G.271.12.2017 Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa – zaprojektuj i wybuduj

 

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym

pn. „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa

– zaprojektuj i wybuduj”

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę: 1 200 000,00 zł.

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1.

Zakład Budowlany Henryk Mocny

ul. Polna 29

98-235 Błaszki

1 491 821,42 zł

 

72 miesiące

 

 

 

 

Załączniki

informacja o unieważnieniu postepowania (432.6kB)    
informacja z otwarcia ofert (227.1kB)    
Zmiana SIWZ BIP (412.2kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (113.4kB)    
wyjaśnienia treści SIWZ BIP (1.2MB)    
Ogłoszenie o zamówieniu (224.7kB)    
SIWZ Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa - zaprojektuj i wybuduj (854.2kB)    
decyzja srodowiskowa Grabowa (4.3MB)    
mapa zagospodarowanie terenu rys 3a (1.8MB)    
mapa zagospodarowanie terenu rys 3b (2.6MB)    
OPIS TECHNICZNY-PFU (201.5kB)    
OPIS TECHNICZNY-PFU-UZUPEŁNIENIE (111.6kB)    
PLAN KONCEPCYJNY - RYS 2 (448.9kB)    
PLAN KONCEPCYJNY - RYS 3-UZUPEŁNIENIE (639.4kB)    
PLAN ORIENTACYJNY (314.3kB)    
PRZEKRÓJ NORMALNY RYS-4 (186.9kB)    
PRZEKRÓJ NORMALNY RYS-5 (177.5kB)    
ZMIANA NAWIERZCHNI DROGI GMINNE-PRZEDMIAR-UZUPEŁNIENIE (40.1kB)    
G.271.12.2017 SIWZ Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa – zaprojektuj i wybuduj (352kB)    
Źródło informacji:
Karolina Małolepsza
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-11-30 14:50:34
Ostatnia zmiana:
2018-01-02 13:44:35