BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od 2 maja 2016 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, stanowiących własność Gminy Rychwał.