Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto znak RGOŚ.6220.16.2013 z dnia 12.08.2015 r. – przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa maksymalnie 5 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy elektromagnetycznych, złączy kablowo - pomiarowych, dróg dojazdowych, placów manewrowo - montażowych oraz zjazdów z dróg, zlokalizowanych w miejscowości Główiew, gmina Stare Miasto, powiat koniński województwo wielkopolskie na działkach o numerach ewidencyjnych: 64, 65, 351, 352, 499, 513, 514, 517, 518/1, 518/3".