Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanym postanowieniu wyrażajacym opinię, że dla przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.