Zamknij okno Drukuj dokument

G.6220.6.2013 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej

Uprzejmie informuję, iż na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) postanawia się zawiesić postępowanie z wniosku Centralnej Grupy Energetycznej S.A. z siedzibą ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Dąbroszyn, Święcia oraz Czyżew, gmina Rychwał składającej się z do siedmiu turbin wiatrowych o mocy do 4,5 MW każda (łącznie do 31,5 MW), o maksymalnej wysokości do 195 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Załączniki

Obwieszczenie (661.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Lewandowska
Data utworzenia:2013-11-18 10:00:50
Wprowadził do systemu:Marzena Grubska
Data wprowadzenia:2013-11-18 10:00:58
Opublikował:Marzena Grubska
Data publikacji:2013-11-18 11:25:00
Ostatnia zmiana:2014-03-05 14:40:11
Ilość wyświetleń:1608